เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม


ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
053 121002-3 ต่อ 126
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด และลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ทันที

โครงการ แผนฝึกอบรม ปี 64

   
สาขา ผู้สมัคร
การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ
ระยะเวลาฝึกอบรม 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564
คลิกดู..รายละเอียด
40

โครงการ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

    โครงการฝึกอบรม สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในกลุ่มแรงงานใหม่
สาขา ผู้สมัคร
ผู้ประกอบอาหารไทย
    ฝึกใน สพร.29 มิ.ย.-27 ส.ค.64
ฝึกใน สปก. 30 ส.ค. -24 ก.ย.64
ระยะเวลาฝึกอบรม 29 มิถุนายน 2564 - 24 กันยายน 2564
คลิกดู..รายละเอียด
46
หลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า)
ระยะเวลาฝึกอบรม 29 มิถุนายน 2564 - 24 กันยายน 2564
คลิกดู..รายละเอียด
6

QR-Code ...