เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


โครงการ

   
สาขา ผู้สมัคร

ระยะเวลาฝึกอบรม 04 กุมภาพันธ์ 2566 - 25 กุมภาพันธ์ 2566
คลิกดู..รายละเอียด
25

QR-Code ...