เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่


โครงการ ท่องเที่ยวและบริการ

   
สาขา ผู้สมัคร
บาร์เทนเดอร์
ระยะเวลาฝึกอบรม 17 พฤษภาคม 2565 - 20 พฤษภาคม 2565
คลิกดู..รายละเอียด
33

QR-Code ...