โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สังกัดโรงเรียนเอกชน

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่

เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด000000
2

โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
3

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
4

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
5

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
6

โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่

ป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด000000
7

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่

ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
8

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม

ปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม100000
9

โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม

สบเปิง อำเภอแม่แตง000000
10

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
11

โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

เชียงดาว อำเภอเชียงดาว100000
12

โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์

ข่วงเปา อำเภอจอมทอง000000
13

โรงเรียนสืบนทีธรรม

ท่าวังตาล อำเภอสารภี200000
14

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
15

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศอุปถัมภ์

ดอนเปา อำเภอแม่วาง000000
16

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา

แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
17

โรงเรียนสายอักษร

เวียง อำเภอฝาง000000
18

โรงเรียนสันติศึกษา

ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
19

โรงเรียนสหมิตรวิทยา

บ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา100000
20

โรงเรียนศีลรวี

เชียงดาว อำเภอเชียงดาว000000
21

โรงเรียนวิชัยวิทยา

ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
22

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

หนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
23

โรงเรียนวชิราลัย

ยางเนิ้ง อำเภอสารภี000000
24

โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่

หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
25

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา

แม่สูน อำเภอฝาง000000
26

โรงเรียนรังษีวิทยา

เวียง อำเภอฝาง100000
27

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

หนองผึ้ง อำเภอสารภี000000
28

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
29

โรงเรียนพิงครัตน์

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
30

โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา

ทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง000000
31

โรงเรียนพระหฤทัย

ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
32

โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่

สันทรายหลวง อำเภอสันทราย000000
33

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
34

โรงเรียนบ้านคุณแม่

หนองควาย อำเภอหางดง000000
35

โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่

ตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด000000
36

โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ริมใต้ อำเภอแม่ริม000000
37

โรงเรียนธรรมราชศึกษา

พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
38

โรงเรียนต้นกล้า

หนองจ๊อม อำเภอสันทราย000000
39

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
40

โรงเรียนณัทชวิทย์

ข่วงเปา อำเภอจอมทอง000000
41

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

หนองผึ้ง อำเภอสารภี000000
42

โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

เวียง อำเภอฝาง000000
43

โรงเรียนจิตราวิทยา

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000
44

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสณ์

วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่000000