โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ครูแนะแนว บุคคลากรทางการศึกษาในโครงการ ...

รับ OTP ยืนยันการใช้งานในภายหลัง

ครูแนะแนว 20 คนล่าสุด ...

    ผู้ตอบรับทั้งหมด 161 คน