สาขา บาร์เทนเดอร์ท่องเที่ยวและบริการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร.แรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

จำนวนการรับสมัครเต็มแล้วผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

17 พ.ค. 65 14:51 - นางสาวกัญญ์สิริ
17 พ.ค. 65 14:18 - นายนิศเรศ
06 พ.ค. 65 15:20 - นายประสิทธิ์
06 พ.ค. 65 15:03 - นายสิทธิชา
06 พ.ค. 65 14:18 - นางสาวจันทมาส
06 พ.ค. 65 12:40 - นางสาวพิณพิศุทธ์
06 พ.ค. 65 12:15 - นางสาวจีรารัตน์
06 พ.ค. 65 12:03 - นายกานต์
06 พ.ค. 65 08:55 - นางสาวณัฐกานต์
06 พ.ค. 65 08:53 - นางสาวภัทรานิษฐ์
06 พ.ค. 65 08:36 - นางสาววันวิพา
06 พ.ค. 65 08:30 - นายบุญธรรม
06 พ.ค. 65 06:42 - นางสาวศิริพรรณ
06 พ.ค. 65 01:26 - นายพสิษฐ์
05 พ.ค. 65 23:50 - นายกฤตณัฐ
05 พ.ค. 65 23:43 - นางสาววาลุกา
05 พ.ค. 65 23:27 - นายปรมี
05 พ.ค. 65 23:22 - นายเจษฎากร
05 พ.ค. 65 23:19 - นายญาณวุฒิ
05 พ.ค. 65 23:09 - นายสุรพล
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 33 คน