สาขา บาร์เทนเดอร์ท่องเที่ยวและบริการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร.แรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปิดรับสมัครเนื่องจากยอดผู้สมัครเกินจำนวนผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 33 คน