สาขา พลิกโฉมองค์กรสมัยใหม่หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร.
ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 75 คน