สาขา การปลูกผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์การฝึกอบรม(เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปี 64

ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร. 053 121002-3 ต่อ 126

> ฝึกวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 20-21, 27-28 มี.ค. และ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
> รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564
> วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ และ สาขาที่เปิดรับชำระค่าลงทะเบียน
> วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 รับชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500.-บาท/คน ณ เคาท์เตอร์งานการเงิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เวลา 08.30 - 15.30 น.
** การชำระเงิน สามารถชำระด้วย เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ณ เคาร์เตอร์งานการเงิน

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน
- การสร้างโรงเรือน การออกแบบระบบการปลูกให้เข้ากับสภาพพื้นที่
- การเพาะเมล็ดพันธุ์ การอนุบาล การย้ายแปลงเพื่อปลูก
- การดูแลเรื่องของปุ๋ย ธาตุอาหาร การควบคุมคุณภาพน้ำ
- การวัดค่า EC PH การดูแลควบคุมความเสี่ยงที่ก่อโรคในระบบการปลูก
- การดูแลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การสร้างมาตรฐานทางการเกษตร
- เรียนรู้เรื่องของการทำตลาด การสร้างแบรนด์
- การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปลูก และแนวโน้มของการทำอุตสาหกรรม
.
คอนเซ็นต์ "ขอพื้นที่เหลือ ๆ เพื่อทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ในสังคมเมือง"

ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

07 เม.ย. 2564 08:49 - นายยุทธพล
12 มี.ค. 2564 06:14 - นายพัฒนะ
08 มี.ค. 2564 10:17 - นางสาวนภาวรรณ
07 มี.ค. 2564 06:32 - นางสาวพวงผกา
05 มี.ค. 2564 22:49 - นายภานุพงศ์
05 มี.ค. 2564 14:43 - นางสาวบัวชร
05 มี.ค. 2564 11:21 - นางสาวกัญญาภัทร
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 7 คน