สาขา การทำเบเกอรี่ (พื้นฐาน)การฝึกอบรม(เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปี 64

ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร. 053 121002-3 ต่อ 126

รับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ เบเกอรี่พื้นฐาน (เสาร์-อาทิตย์)
> ฝึกวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 27-28 มี.ค., 3-4 เม.ย.2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. รวม 30 ชั่วโมง ณ อาคารปฏิบัติการอาหารไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
> รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564
> วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ และ สาขาที่เปิดรับชำระค่าลงทะเบียน
> วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 รับชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500.-บาท/คน ณ เคาท์เตอร์งานการเงิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เวลา 08.30 - 15.30 น.
** การชำระเงิน สามารถชำระด้วย เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ณ เคาร์เตอร์งานการเงิน

> เมนูการทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
1.คุกกี้เนย 2.ชอฟท์คุกกี้ 3.บราวนี่ 4.เค้กเนย 5.เค้กชิฟฟ่อน 6.สปันจ์เค้ก 7.ขนมปังปอนด์ 8.ขนมปังเนยสด 9.ขนมปังไส้สังขยา 10.พายบลูเบอร์รี่ 11.พายมะนาวเมอร์แรงค์ 12.พัฟสับปะรด(พายกรอบ) 13.พายกรอบเม็ดมะม่วง 14.ชูว์ ครีม

> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ
- วัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ
- ประเภทและชนิดของขนมอบ
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำขนมอบ
- การทำขนมอบ
- การทำขนมอบประเภทคุกกี้
- การทำขนมอบประเภทเค้ก
- การทำขนมอบประเภทขนมปัง
- การจัดการธุรกิจขนมอบ
ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

27 มี.ค. 2564 09:28 - นางสาวบัวชร
19 มี.ค. 2564 09:27 - นายพิศัณย์
14 มี.ค. 2564 16:01 - นางสาวศราวดี
14 มี.ค. 2564 15:57 - นางสาวอุทุมพร
13 มี.ค. 2564 15:52 - นางสาวณัชภรณ์
13 มี.ค. 2564 15:44 - นางสาวไพลิน
12 มี.ค. 2564 19:53 - นางสาวประภาพรรณ
11 มี.ค. 2564 23:21 - นางสาวพรนภัส
11 มี.ค. 2564 22:39 - นายสุระพัฒน์
11 มี.ค. 2564 16:15 - นางพัชราภรณ์
11 มี.ค. 2564 13:01 - นายวิศวัฒน์
10 มี.ค. 2564 22:36 - นางสาวคัมภิรดา
10 มี.ค. 2564 15:12 - นายณัฐวัจน์
10 มี.ค. 2564 13:46 - นายกีรติ
09 มี.ค. 2564 20:38 - นายรัชชากร
09 มี.ค. 2564 16:02 - นางสาวสุดารัตน์
09 มี.ค. 2564 13:46 - นางทัศนีย์
09 มี.ค. 2564 12:35 - นางสาวอู
09 มี.ค. 2564 11:48 - นางสาวแสงอ่อน
09 มี.ค. 2564 11:08 - นางสาวชภัชณิษา
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 40 คน