สาขา การทำเบเกอรี่ (พื้นฐาน)การฝึกอบรม(เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปี 64

ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร. 053 121002-3 ต่อ 126

รับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ เบเกอรี่พื้นฐาน (ภาคค่ำ จันทร์ – ศุกร์)
> ฝึกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น. วันที่ 29 มี.ค. – 9 เม.ย.2564 รวม 30 ชั่วโมง ณ อาคารเบเกอรี่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
> รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564
> วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ และ สาขาที่เปิดรับชำระค่าลงทะเบียน
> วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 รับชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 2,500.-บาท/คน ณ เคาท์เตอร์งานการเงิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เวลา 08.30 - 15.30 น.
** การชำระเงิน สามารถชำระด้วย เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ณ เคาร์เตอร์งานการเงิน

> เมนูการทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
1.คุกกี้เนย 2.ชอฟท์คุกกี้ 3.บราวนี่ 4.เค้กเนย 5.เค้กชิฟฟ่อน 6.สปันจ์เค้ก 7.ขนมปังปอนด์ 8.ขนมปังเนยสด 9.ขนมปังไส้สังขยา 10.พายบลูเบอร์รี่ 11.พายมะนาวเมอร์แรงค์ 12.พัฟสับปะรด(พายกรอบ) 13.พายกรอบเม็ดมะม่วง 14.ชูว์ ครีม

> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ
- วัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมอบ
- ประเภทและชนิดของขนมอบ
- อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการทำขนมอบ
- การทำขนมอบ
- การทำขนมอบประเภทคุกกี้
- การทำขนมอบประเภทเค้ก
- การทำขนมอบประเภทขนมปัง
- การจัดการธุรกิจขนมอบ
ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

29 มี.ค. 2564 17:56 - นางสาวอมลวรรณ
29 มี.ค. 2564 17:55 - นางรัชนี
19 มี.ค. 2564 00:48 - นางสาวจินตนันท์
18 มี.ค. 2564 14:14 - นางสาวกัณฐิกา
18 มี.ค. 2564 12:12 - นางรุ่งณัฐศรณ์
18 มี.ค. 2564 11:48 - นางสาวนภัสวรรณ
17 มี.ค. 2564 14:16 - นางสาวภัสณภรณ์
17 มี.ค. 2564 14:03 - นายภูริช
14 มี.ค. 2564 14:52 - นายธนาธิษณ์
14 มี.ค. 2564 13:52 - นางสาวหยาดพิรุณ
13 มี.ค. 2564 09:28 - นายวัฒนศักดิ์
11 มี.ค. 2564 13:56 - นางสาววิชญา
10 มี.ค. 2564 23:51 - นางสาวสวัลย์พร
10 มี.ค. 2564 21:08 - นางณัฐธยาน์
09 มี.ค. 2564 10:13 - นายสหวิทย์
08 มี.ค. 2564 16:55 - นายพัทธ์ดลย์
08 มี.ค. 2564 14:20 - นางสาวอนัญญา
08 มี.ค. 2564 13:16 - นางสาวอมลวรรณ
08 มี.ค. 2564 11:15 - นางณัฐกานต์
07 มี.ค. 2564 21:28 - นายศุรศักดิ์
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 34 คน