สาขา การสร้างแบบตับเย็บชุดแซกเบื้องต้นการฝึกอบรม(เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงงาน) ปี 64

ฝ่ายพัฒนาฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เบอร์โทร. 053 121002-3 ต่อ 126

การตัดเย็บชุดเดรส (Dresses Sewing) (เสาร์-อาทิตย์)
> ฝึกวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 20-21, 27-28 มี.ค.2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. รวม 30 ชั่วโมง ณ อาคารตัดเย็บเสื้อผ้าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
> รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2564
> วันที่ 15 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อ และ สาขาที่เปิดรับชำระค่าลงทะเบียน
> วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 รับชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500.-บาท/คน ณ เคาท์เตอร์งานการเงิน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เวลา 08.30 - 15.30 น.
** การชำระเงิน สามารถชำระด้วย เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ณ เคาร์เตอร์งานการเงิน

- การเลือกผ้า ชนิดของเนื้อผ้า ลวดลาย ความเหมาะสมในการใช้งานและการตัดเย็บ
- การสร้างแบบชุดเดรส การวัดตัว สร้างแบบ คำนวณผ้า การวางแบบ ให้ถูกต้องตามแบบและขนาดของผู้สวมใส่
- การตัดเย็บชุดเดรส ตามแบบ รูปทรง และขนาดที่กำหนดไว้
ผู้สมัคร 20 คนล่าสุด ...

11 มี.ค. 64 13:47 - นางสาวกฤตศุภา
05 มี.ค. 64 22:39 - นางสาวพัทธนันท์
05 มี.ค. 64 19:10 - นางสาว
30 ม.ค. 64 20:38 - นางสาวสนธิกาญจน์
25 ม.ค. 64 22:02 - นางชนิภา
24 ม.ค. 64 22:18 - นางสาวอารีย์
23 ม.ค. 64 19:35 - นางสาวรัตนาภรณ์
31 ธ.ค. 63 20:55 - นางสาววีรินทร์ภัทร
29 ธ.ค. 63 05:30 - นางสาวอรพรรณ
21 ธ.ค. 63 07:39 - นางสาวภัทรนิษฐ์
16 ธ.ค. 63 08:25 - นางณัฐธยาน์
12 ธ.ค. 63 13:44 - นางฐิติภัสร์
07 ธ.ค. 63 21:53 - นางสาวนันท์นภัส
07 ธ.ค. 63 17:21 - นางสาวแสงเดือน
07 ธ.ค. 63 16:16 - นางสาวมัลลิกา
    จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมด 15 คน