โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

ข้อมูลสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

#โรงเรียนพื้นที่ครูแนะแนวสำรวจเป้าหมาย 1 เป้าหมาย 2 รวมเข้าโครงการ
1

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7

โป่งแยง อำเภอแม่ริม000000
2

โรงเรียนสันมหาพนวิทยา

สันมหาพน อำเภอแม่แตง000000
3

โรงเรียนสันทรายหลวง

สันทรายหลวง อำเภอสันทราย000000
4

โรงเรียนสหกรณ์ดำริ

น้ำแพร่ อำเภอพร้าว000000
5

โรงเรียนสบเปิงวิทยา

สบเปิง อำเภอแม่แตง100000
6

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย

ป่าไผ่ อำเภอสันทราย000000
7

โรงเรียนวัดยั้งเมิน

ยั้งเมิน อำเภอสะเมิง000000
8

โรงเรียนวัดปางมะกล้วย

ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง000000
9

โรงเรียนวัดบ้านเหล่า

เมืองก๋าย อำเภอแม่แตง100000
10

โรงเรียนวัดท่าข้าม

สบเปิง อำเภอแม่แตง100000
11

โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า

แม่สาบ อำเภอสะเมิง000000
12

โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

ขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง000000
13

โรงเรียนพร้าวบูรพา

ป่าตุ้ม อำเภอพร้าว000000
14

โรงเรียนป่าแป๋วิทยา

ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง000000
15

โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

อินทขิล อำเภอแม่แตง000000
16

โรงเรียนบ้านแม่ไคร้

ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง000000
17

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง000000
18

โรงเรียนบ้านแม่โจ้

หนองหาร อำเภอสันทราย000000
19

โรงเรียนบ้านแม่แว

ยั้งเมิน อำเภอสะเมิง100000
20

โรงเรียนบ้านแม่เหียะ

แม่แวน อำเภอพร้าว100000
21

โรงเรียนบ้านแม่สา

แม่สา อำเภอแม่ริม100000
22

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง000000
23

โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง000000
24

โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

สันทราย อำเภอพร้าว000000
25

โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง

แม่ปั๋ง อำเภอพร้าว000000
26

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

แม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา000000
27

โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน

กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง200000
28

โรงเรียนบ้านแม่ขะปู

บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง000000
29

โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

กื้ดช้าง อำเภอแม่แตง122020
30

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

บ้านเป้า อำเภอแม่แตง000000
31

โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว

แม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย100000
32

โรงเรียนบ้านหลักปัน

สันนาเม็ง อำเภอสันทราย100000
33

โรงเรียนบ้านหลวง

โหล่งขอด อำเภอพร้าว000000
34

โรงเรียนบ้านหนองไคร้

หนองจ๊อม อำเภอสันทราย100000
35

โรงเรียนบ้านหนองปิด

สันทราย อำเภอพร้าว000000
36

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

ห้วยทราย อำเภอแม่ริม100000
37

โรงเรียนบ้านสันปง

สันทราย อำเภอพร้าว000000
38

โรงเรียนบ้านสันคะยอม

ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม000000
39

โรงเรียนบ้านสันกลาง

ป่าไหน่ อำเภอพร้าว000000
40

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

สะลวง อำเภอแม่ริม000000
41

โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

ป่าไผ่ อำเภอสันทราย000000
42

โรงเรียนบ้านร่มหลวง

แม่แฝก อำเภอสันทราย000000
43

โรงเรียนบ้านป่าลาน

สะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง000000
44

โรงเรียนบ้านป่าติ้ว

สันโป่ง อำเภอแม่ริม000000
45

โรงเรียนบ้านปางไม้แดง

บ้านช้าง อำเภอแม่แตง100000
46

โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด

อินทขิล อำเภอแม่แตง000000
47

โรงเรียนบ้านปางขุม

ยั้งเมิน อำเภอสะเมิง111010
48

โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)

อินทขิล อำเภอแม่แตง100000
49

โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง000000
50

โรงเรียนบ้านบวกเปา

หนองแหย่ง อำเภอสันทราย000000
51

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

โหล่งขอด อำเภอพร้าว000000
52

โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

แม่แรม อำเภอแม่ริม100000
53

โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง

เหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม000000
54

โรงเรียนบ้านขุนแจ๋

แม่แวน อำเภอพร้าว100000
55

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

ช่อแล อำเภอแม่แตง000000
56

โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

บ้านโป่ง อำเภอพร้าว000000
57

โรงเรียนชุมชนบ้านดง

สะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง000000
58

โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์

หนองแหย่ง อำเภอสันทราย000000