โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผล
สรุปผล

สถิติโครงการฯ...

โรงเรียนเป้าหมาย
320
ครูแนะแนว
161
การสำรวจ
797
เป้าหมาย
54
ศึกษาดูงาน
0
เข้าฝึกอบรม
0

ข้อมูลแยกหน่วยงานการศึกษา

Facebook...

ข้อมูลการติดต่อ...

Line ID : @070fjskh


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรศัพท์
0 5312 1002-3 #126