เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม


ออนไลน์

ออนไลน์


โครงการ ฝึกอบรมปี 64

   
สาขา ผู้สมัคร
หลักสูตรการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์
ระยะเวลาฝึกอบรม 21 กันยายน 2564 - 23 กันยายน 2564
คลิกดู..รายละเอียด
58
ภาษาจีนกลางระดับต้นสำหรับธุรกิจซื้อขายออนไลน์
ระยะเวลาฝึกอบรม 17 กันยายน 2564 - 17 กันยายน 2564
คลิกดู..รายละเอียด
41

QR-Code ...